NRC 800

Zoals gebruikelijk bij de honderdtallen, was puzzel 800 in NRC Handelsblad en nrc.next van zaterdag 13 februari extra lastig. Eigenlijk niet te doen voor gewone stervelingen. Vandaar dit keer een uitgeschreven oplossing. De puzzel:

De regels noemen we a t/m i, de kolommen 1 t/m 9, de gewone vakken in de leesrichting V1 t/m V9, en de grijze vakken V10 t/m V13.

We beginnen met een 6 in e8 omdat alle andere cijfers al in die rij, kolom of vak staan. Dit noteren we als e8:6. Vervolgens een 7 in i7, omdat i7 de enige plaats in dat vak is waar nog een 7 kan, dit schrijven we als i7:7/V9. Vervolgens b8:7/V11, a8:2/K (kolom), g6:8/V13, h1:8/R (regel), en g3:7/V12. De situatie is nu als volgt:

We zien nu dat in V4 de 8 alleen nog kan komen in d2 of d3. Beide liggen in V10, dus elders in V10 mag geen 8 komen. De 8 van kolom 2 kan dan alleen nog in d2. Vervolgens c2:7/K, a4:7/R en a3:8/K. We krijgen nu:

In regel f komt de 4 in f6 of f8, beide in V13. Elders in dat vak kan dus geen 4 komen, waardoor de 4 van kolom 8 in f8 moet komen. In kolom 7 komt de 4 nu in b7 of c7, beide in vak 11. Elders in dat vak kan nu geen 4 komen, waardoor voor regel d alleen d4 overblijft voor de 4. Vervolgens i6:4/K, h2:4/K en g9:4/R:

In zowel g8 als h8 komt een 3 of een 9, beide gelegen in vak 13. In f6 kan daarom geen 9 meer, waardoor in regel f alleen nog een 9 kan in f5:

In kolom 3 komt de 1 in b3 of d3. Beide liggen in V10, dus in b4 komt geen 1. In e7-e9 komt 1-8 of 8-1. In e4 kan dus geen 1 komen. De enige plaats voor een 1 in kolom 4 is dan i4!

Voor b6, c6 en d6 resteren de cijfers 2, 6 en 9, alle in V11 gelegen. Dus in b7, c7 en d7 kan geen 9. In d7 komt dan een 3, in d9 een 9 en in a7 ook een 9.

De 5 van kolom 7 komt in g7 of h7, beide in V13. In f6 kan dan geen 5 komen. Ook geen 6, want we zagen eerder dat voor b6, c6 en d6  de cijfers 2, 6 en 9 gereserveerd zijn. Blijft voor f6 over de 1.

De rest: a6:5 a9:3 a1:1 b5:1/R d3:1/R h9:1/R e9:8 e7:1 b7:8/R c7:4 b1:4/R c5:8/R i9:2/K b2:2/K c6:2/R d6:6 b6:9 h3:2/K g5:2/R d5:7 d1:2 e5:5 e4:2 e1:7 c3:9/V10 i1:9/R b3:5/V10 c1:3 b9:6 b4:3 c9:5 c4:6 g8:3/R h8:9 h4:5 g4:9 f2:3 i2:5 f3:6 f1:5 g1:6 g7:5 i3:3 i5:6 h5:3 h7:6.

Een woord van troost voor al diegenen die hebben zitten zwoegen: iets als b8:7/V11 ziet er misschien simpel uit, maar kom er maar eens op! Het is slechts weinig mensen gegeven een puzzel als deze op te kunnen lossen.

Deze puzzel is van het niveau van Hyper Sudoku 5 stippen ●●●●● , delen 1, 2 en 3. Diverse puzzels in deze uitgaven zijn nog lastiger dan deze.

~Peter Ritmeester

smart puzzles