Waarom een puzzel?

 Ongeveer een derde van de Nederlanders ouder dan 15 puzzelt regelmatig. Het is dan ook geen toeval dat nagenoeg alle consumentenbladen en kranten een puzzel bevatten. Een puzzel kan ook sitebezoekers vasthouden en terug laten komen, of nieuwe bezoekers trekken. Bovendien is het een zeer effectief marketinginstrument.

Bovenstaande geldt echter alleen als de puzzel goed is afgestemd op de doelgroep. Uit ervaring (zie opdrachtgevers) en marketingonderzoek weet PZZL.com precies welke bevolkingsgroep aan welk puzzeltype de voorkeur geeft en hoe moeilijk of makkelijk, groot of klein de puzzel moet zijn. Wij adviseren u hier gratis over.

Sponsoring
Omdat iemand met een puzzel al snel 5-10 minuten bezig is, zal het relatief eenvoudig zijn de puzzelpagina gesponsord te krijgen. De puzzel kan ook het thema hebben dat u of uw sponsor wenst, eventueel gelinkt naar de site van de sponsor.

Prijspuzzel
Bijzonder effectief is het wanneer er een prijs kan worden gewonnen. De te winnen prijs kan gesponsord zijn, en omdat de prijs moet worden verstuurd, kan er eenvoudig contact worden gelegd met bezoeker of lezer. Ook geeft het aantal inzendingen sneller informatie dan verkoopcijfers die pas veel later volgen.

PZZL.com kan dit alles geheel voor u verzorgen.

smart puzzles